Węgiel kamienny to jeden z czynników będący podstawą państwowej gospodarki energetycznej. Na cenę węgla mają wpływ wartości, których nie sposób przewidzieć i odpowiednio wcześniej ukształtować. Swoiste właściwości węgla, cena nie tylko na polskim, ale światowym rynku, a także klęski rodzajowe czy żywiołowe znacząco mogą zachwiać wartość omawianego opału.  

Co wpływa na ceny węgla?

Ceny węgla kamiennego na świecie i jego wartość rynkową dla innych krajów determinuje kilka znaczących czynników. Przede wszystkim wpływ ma aktualna w danym czasie światowa gospodarka. Uwarunkowania geopolityczne, gospodarcze to czynniki znacząco wpływające na kształtowanie się ceny węgla. Nie bez znaczenia są także wyznaczniki zmienne, a determinujące ostateczną kwotę:

  • Typ i klasyfikacja węgla według jego zastosowania – wykorzystanie opału, którego skład determinuje typ przeznaczenia. Tańszy surowiec (np. miał) wykorzystamy w przemyśle, droższy (np. ekogroszek) w gospodarstwach domowych.
  • Miejsce zakupu węgla – transport węgla jest niezwykle kosztowny związany także z możliwością uszkodzenia surowca. Dlatego też sprzedawany on jest najczęściej w miejscu wydobycia, by uniknąć dodatkowych kosztów wpływających na ostateczną cenę węgla.
  • Koszty stałe sprzedawcy – w sytuacji, gdy wyeliminujemy jeden z czynników wpływających na cenę węgla, musimy pamiętać o innych detalach generujących cenę węgla, tj. wydobycie, zakup prosto z kopalni, magazynowanie czy marża. 
  • Podatek akcyzowy.
  • Popyt i podaż – to, ile potrzebujemy w danej chwili surowca, odzwierciedla się w jego cenie.

Ile należy zapłacić za tonę węgla?

Cena węgla w kopalni w 2022 roku jest wynikiem aktualnej sytuacji gospodarczej na świecie. Embargo na rosyjski węgiel wynikające z bezprecedensowej napaści Rosji na Ukrainę spowodowało, że import węgla stał się niemożliwy. Także wychodzenie z pandemii i związane z tym zapotrzebowanie do uruchomienia fabryk, zakładów czy biur sprawiło, że surowiec ten w szybkim tempie wyczerpał swoje zasoby magazynowe. Te wszystkie czynniki wpływają na ostateczną cenę zakupu węgla. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny sprzedaż węgla w 2021 roku, opiewała na kwotę 996,60 zł. 

Przewidywania na sezon grzewczy 2022/2023 nie wyglądają optymistycznie. Już w tym momencie cena węgla wynosi ok. 3000 zł za tonę. A zakłada się, że niektóre składy węglowe będą sprzedawały tonę węgla nawet za 4000 zł. 

Zużycie opału podczas zimy. Jak dużo węgla potrzebne jest na sezon zimowy?

Rekordowy wzrost ceny węgla odczuje każdy użytkownik pieca czy kotła, a jest ich aż 3 miliony! Mimo gorącej aury na zewnątrz i rekordowych temperatur większość z nas zastanawia się nad tym problematycznym zjawiskiem. Warto zaznaczyć, że przeciętne zużycie węgla w jednym miejscu zamieszkania to 3-5 ton. Mając na uwadze aktualną cenę węgla, przyszłość nie jawi się optymistycznie.

A jaka jest cena węgla na świecie?

Cena węgla na światowych rynkach zbytu jest nie tylko wysoka, ale także uwarunkowana perspektywą braku surowca. Chęć uzyskania “czarnego złota” w ilości gwarantującej zaspokojenie podstawowych potrzeb energetycznych nie nadąża za samą produkcją. Według cennika portów ARA tona węgla to koszt 287,50 $, co w przełożeniu na polską złotówkę wynosi 1324,50 za tonę. Znawcy tematu zakładają, iż obecna sytuacja polityczna zaogni tylko problem i sprawi, że ceny węgla na świecie będą utrzymywały się na tak wysokim poziomie.