Ceny węgla

Cennik węgla

Dowiedz się, jak kształtują się ceny tego środka opałowego na poszczególnych składach węgla.

 

Rodzaj

Cena

Węgiel na tony800 – 3000 zł / tona
Węgiel na worki (25 kg)25 – 95 zł / worek

Ile kosztuje tona węgla? Co kształtuje jego ceny?

Cena węgla zależy od kilku czynników i może się różnić w zależności od rodzaju węgla oraz jego jakości. Ceny węgla kształtują się pod wpływem wielu czynników, m.in.: wielkości popytu i podaży na rynku – gdy popyt na węgiel przewyższa podaż, ceny zwykle rosną, a gdy jest odwrotnie, to spadają, kosztów wydobycia i transportu węgla – im większe koszty, tym wyższa cena węgla, cen energii – węgiel jest jednym z głównych źródeł energii, więc zmiany w cenach innych źródeł energii, takich jak ropa naftowa czy gaz ziemny, mogą wpłynąć na cenę węgla, polityki państwowej – wprowadzanie różnych regulacji i podatków, takich jak podatek od emisji CO2, może wpłynąć na cenę węgla, wpływ rynków zagranicznych – Polska importuje węgiel z różnych krajów, takich jak Rosja, Kolumbia czy Australia, więc zmiany cen na rynkach zagranicznych mogą wpłynąć na cenę węgla w Polsce oraz ogólna sytuacja na świecie.