Ceny brykietu

Cenniki brykietu drzewnego

Zweryfikuj, ile najprawdopodobniej kosztuje brykiet. W tabeli znajdują się szacunkowe ceny tego środka opałowego.

 

Rodzaj

Cena

Brykiet workowany 20 – 40 zł za worek 10 kg
Brykiet luzem600 -800 zł/ t

Cena brykietu. Co kształtuje cenniki brykietu w Polsce i na świecie?

Cena brykietu, podobnie jak innych rodzajów paliw stałych, zależy od wielu czynników. Oto najważniejsze z nich: Surowce – surowcem, z którego produkowany jest brykiet, jest zwykle drewno lub trociny. Cena surowca ma zatem wpływ na końcową cenę brykietu. Technologia produkcji – koszty produkcji brykietu są zależne od technologii, jaką się stosuje. Wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań technologicznych może obniżyć koszty produkcji. Konkurencja – ceny brykietu kształtują się pod wpływem konkurencji na rynku. Im więcej producentów, tym większa konkurencja i niższe ceny. Popyt – w okresie wzmożonego popytu, na przykład w okresie zimowym, ceny brykietu zwykle rosną. Polityka podatkowa – wprowadzenie różnego rodzaju podatków i opłat, takich jak podatek od emisji CO2, może wpłynąć na końcową cenę brykietu. Ceny energii – ceny energii wpływają na ceny paliw stałych, w tym brykietu. Kurs walut – produkcja brykietu zależy od wielu czynników, w tym od kursu walut, co może wpłynąć na końcową cenę paliwa.