Dodatek węglowy jest rządowym programem wsparcia dla wszystkich gospodarstw domowych, które są zgłoszone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budownictwa. Projekt rządowy ma na celu, pomóc polskim rodzinom dając im aż 3 tysiące złotych na zakup opału na zimę. Inicjatywa ta powstała ze względu na drastycznie wysokie ceny opału spowodowane między innymi: wojną na Ukrainie i rezygnacji z dostaw węgla opałowego od Rosji.

Zamów opał z dostawą

Dla kogo jest dodatek węglowy? Kto może skorzystać z takiego wsparcia finansowego?

Projekt ustawy skierowany jest do osób prowadzących gospodarstwo domowe, które ogrzewają je piecami na paliwa stałe (chodzi o węgiel, ekogroszek i tym podobne). Innymi słowy, skierowany jest do każdej polskiej rodziny, której głównym źródłem ciepła w okresie jesiennozimowym jest węgiel opałowy. 

Ile wynosi dodatek węglowy? Ile pieniędzy może otrzymać indywidualne gospodarstwo domowe?

O zapomogę będzie można ubiegać się do 30 listopada 2022 roku. Dodatek ten można otrzymać w maksymalnej wysokości 3 tysięcy złotych. A same wnioski trzeba składać w Urzędach Gminnych lub Miejskich bądź też w Ośrodkach Pomocy Społecznej. Na wypłatę środków – jak obiecuje ustawodawca – trzeba będzie czekać zaledwie miesiąc od daty złożonego wniosku o dodatek węglowy.

Zamów opał z dostawą

Na co można przeznaczyć dodatek węglowy?

Dodatek węglowy będzie można przeznaczyć na zakup opału (paliwa stałego). W rozumieniu ustawodawcy, paliwo stałe to:

 • Węgiel kamienny;
 • Pellet zawierający co najmniej 85% węgla kamiennego;
 • Brykiet;
 • Ekogroszek.

Opał można z łatwością nabyć na składach węgla w pobliżu Twojego miejsca zamieszkania, w sklepie internetowym lub przez telefon.

Zamów opał z dostawą

Jak ubiegać się o dodatek węglowy? 

Żeby otrzymać świadczenie, należy spełnić jeden z najważniejszych warunków: koniecznie trzeba złożyć oświadczenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczące źródła ciepła w konkretnym gospodarstwie domowym i uzyskać przy tym odpowiedni dokument oraz wpis do ewidencji. Zgłoszenia można dokonać przez internet na stronie https://www.gunb.gov.pl/podmenu/1713, we właściwym urzędzie gminy lub miasta bądź listownie.

Jakie dokumenty należy złożyć, aby otrzymać dodatek węglowy? Ile czeka się na wypłatę świadczenia?

Wzór wniosku o wypłatę dodatku węglowego zostanie opracowany i udostępniony w najbliższym czasie w drodze rozporządzenia przez ministra energii. Decyzje o przyznaniu dodatku, gospodarstwo domowe otrzyma w formie informacji, a nie decyzji administracyjnej.

Wnioski będą weryfikowane na podstawie składanych informacji dotyczących formy źródła ogrzewania w danym gospodarstwie domowym. Będą objęte klauzulą odpowiedzialności karnej, dlatego w przypadku usiłowania wyłudzenia dodatku węglowego właściciel gospodarstwa domowego będzie odpowiadał przed sądem karnym.

Dodatek węglowy ma za zadanie pomóc właścicielom gospodarstwa domowego w zakupie węgla opałowego. Ponadto będzie zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych w zeznaniu rocznym. Nie wlicza się więc on, do osiągniętego dochodu w danym roku kalendarzowym. 

Zamów opał z dostawą

Jakie wymagania trzeba spełnić, aby skorzystać z dodatku węglowego?

Zgodnie z decyzją podjętą przez polskiego ustawodawcę o dodatek węglowy będzie mógł ubiegać się właściciel gospodarstwa domowego, który ogrzewa je:

 • Kotłem na paliwo stałe;
 • Kominkiem;
 • Kozą;
 • Ogrzewaczem powietrza;
 • Piecokuchnią;
 • Kuchnią węglową;
 • Trzonem kuchennym;
 • Piecem kuchennym.

Warto więc skorzystać z możliwości zakupu opału na zimę za pieniądze podarowane nam przez rząd. Tym bardziej, że cała procedura związana ze stroną formalną nie jest zbyt skomplikowana. 

Zamów opał z dostawą