Wybór sposobu ogrzewania domu jest niezwykle istotny. Wiąże się z nim nie tylko koszt jednorazowego zakupu, ale i koszty późniejszej eksploatacji, a także dostępność materiałów grzewczych. Niezwykle popularne w ostatnim czasie stały się naturalne sposoby na ciepło w domu. Jednym z nich jest ogrzewanie za pomocą biomasy. Sprawdź, czym ona jest i czy takie paliwo grzewcze się opłaca?

Czym jest biomasa? Definicja i charakterystyka tego ekologicznego surowca.

Biomasa to w wielkim uproszczeniu wszystkie produkty, resztki czy też odpady, które są pozostałością po produkcji rolnej, leśnej lub odzwierzęcej, które ulegają biodegradacji. W tym także biogazy oraz odpady komunalne i przemysłowe. Biomasa występować może w postaci świeżej masy tj. organizmów żywych lub suchej tj. organizmów żywych po wysuszeniu. Ze względu na formę, może występować ona w postaci stałej (brykiet, pellet), ciekłej (płynne biopaliwa) i gazowej (biogaz). Biomasa to odnawialne źródło energii, które pozyskuje się w najprostszy sposób, bo przy pomocy natury. Wyróżnia się:

 • fitomasę — biomasa powstająca z roślin;
 • zoomasę — biomasa pochodząca od zwierząt;
 • mikroorganizmów — czyli np.: plankton.

Z czego powstaje paliwo nazywane biomasą?

Do podstawowych przykładów źródeł pozyskiwania biomasy możemy zaliczyć takie, jak:

 • drewno odpadowe;
 • przetworzona biomasa w tym pellet, brykiet, bio węgiel i toryfikat;
 • odchody zwierząt;
 • słoma;
 • osady ściekowe;
 • biogazy;
 • odpady organiczne pochodzące z gospodarstwa domowego;
 • wodorosty;
 • oleje roślinne;
 • tłuszcze zwierzęce;
 • ścinki, liście, łodygi itp. pochodzące z procesu pielęgnacji zieleni np. miejskiej.

Na czym polega ogrzewanie za pomocą biomasy?

W wyniku spalania biomasy powstaje energia cieplna, która może w konsekwencji dalszych procesów zostać przekształcona między innymi na energię elektryczną. Aby móc otrzymać z biomasy użytkowe formy energii stosuje się trzy procesy termiczne: spalanie, piroliza i zgazowanie. Spalanie jest najstarszym i najbardziej powszechnym procesem polegającym na egzotermicznej reakcji chemicznej zachodzącej między paliwem i utleniaczem. Piroliza jest to rozpad termiczny paliwa bez użycia tlenu i innych czynników utleniających. Ten proces często stosowany jest przy utylizacji odpadów. Natomiast zgazowanie polega na przerobieniu biomasy na gaz syntezowy.

Jakie są plusy ogrzewania biomasą?

W kontekście odnawialnych źródeł energii najczęściej wymieniana biomasa to pellet, czyli sprasowany granulat składający się z trocin, zrębków, słomy lub wiórów.

Przewaga ogrzewania biomasą nad innymi źródłami ciepła, szczególnie nad węglem jest znacząca. Przede wszystkim biomasa jest tania, bardziej ekologiczna i dużo czystsza w obsłudze. Za ogromną zaletę uważa się również zerowy bilans dwutlenku węgla, który wytwarzany jest wyniku spalania, ale jego równowartość pochłaniana jest przez rośliny, z których odpadków powstaje biomasa. Kolejnymi plusami są: mniejsze wydzielanie siarki podczas grzania, ogólna dostępność produktu oraz stosunkowo łatwy jego transport. Co ważne, piece na pellet wyposażone są w specjalne podajniki i w zdecydowanym stopniu sprawiają, że uzupełnianie paliwa jest dużo bardziej komfortowe, co w konsekwencji ułatwia użytkowanie.

Wady ogrzewania przy użyciu biomasy

Wadą ogrzewania za pomocą biomasy jest np. duża objętość samego produktu w stosunku do wartości opałowej, co przekłada się na częstszy transport, potrzebę większej ilości miejsca do przechowywania oraz zwiększoną systematyczność przy dokładaniu do pieca. Stosunkowo drogi kocioł przystosowany do użycia biomasy, również można uznać za negatyw.

Podsumowanie: czy ogrzewanie poprzez użycie biomasy jest opłacalne?

Biomasa powoli i systematycznie podbija rynek energetyczny. Jako ekonomiczne i ekologiczne źródło energii jest niezwykle popularna jako paliwo grzewcze do zapewnienia ciepła w domach. Coraz częściej jednak zdarza się widzieć wykorzystanie biomasy również w sektorze przemysłowym. Jeśli zatem szukasz odnawialnego źródła energii, które ogrzeje Twoje lokum, zwróć uwagę na biomasę.